اخبار سایت کثیر

گروه صنعتی کثیر

محصولات گروه صنعتی کثیر
گروه صنعتی كثیر در زمینه تولید موتور سیكلت در ایران فعالیت دارد. این گروه تولیدی در سال 1381 در زمینی به مساحت 40 هزار متر مربع دایر گردید.
پیشرفت تكنولوژی، موجب افزایش دقت، سرعت و كیفیت محصولات صنعتی گردیده است. در این راستا بهره گیری از تجارت سنتی و كاربردهای نوین امری ضروری است، بطوریكه قابلیتهای بالا، تغییرات سریع دنیا، صنعت و تولید از یكسو و رقابت تنگاتنگ دهكده جهانی صنایع در تصرف بازار از سوی دیگر، لزوم همگام شدن با این جریان را ضروری می سازد. لذا شركتهای تولید كننده محصول در بازارهای جهانی، باید معیار كیفیت محصول را با توجه به استانداردهای معتبر به دنیا معرفی نمایند و در چهارچوب استانداردهای مشخص به فعالیت خود ادامه دهند. بدین منظور گروه صنعتی كثیر به تولید موتور سیكلت بر اساس استانداردهای بین المللی و كیفیت قابل رقابت با محصولات خارجی تاسیس گردیده است.
اين گروه صنعتی با برخورداری از 300 پرسنل كه متشكل از مدیران لایق و با كفایت، كارمندان تحصیلكرده و مسئولیت پذیر و كارگران زحمتكش میباشد، توانسته به توليد 150 هزار دستگاه موتور سیكلت در سال دست یابد.

اهداف گروه صنعتی کثیر به شرح ذیل میباشد:
  • توجه به نیازها و خواسته های مشتری
  • انطباق فرآیند تولید با استانداردهای مدون مورد تایید مراجع ذیصلاح
  • ارتقاء كیفی و كمی تولیدات و سیستم های نوین مدیریت
  • حركت به سمت خود كفایی در طراحی، ساخت و تولید محصولات با استفاده از دانش فنی روز
  • برقراری مشاركت كاركنان در امور مربوط به كیفیت جهت استفاده از قوه ابتكار و خلاقیت
  • گروه صنعتی کثیر